Недавне активности на сајту

29.10.2019. 02:00 Милан Милошевић измењено 09. Објављивање резултата
29.10.2019. 02:00 Милан Милошевић измењено 09. Објављивање резултата
29.10.2019. 01:58 Милан Милошевић измењено 09. Објављивање резултата
29.10.2019. 01:57 Милан Милошевић измењено Почетна
29.10.2019. 01:50 Милан Милошевић измењено 12. Заштита здравља
29.10.2019. 01:50 Милан Милошевић је направио/ла 12. Заштита здравља
29.10.2019. 01:49 Милан Милошевић измењено 11. Комуникација у онлајн окружењу
29.10.2019. 01:49 Милан Милошевић је направио/ла 11. Комуникација у онлајн окружењу
29.10.2019. 01:48 Милан Милошевић измењено 10. Систематизација градива
29.10.2019. 01:48 Милан Милошевић је направио/ла 10. Систематизација градива
29.10.2019. 01:45 Милан Милошевић измењено 09. Објављивање резултата
29.10.2019. 01:44 Милан Милошевић измењено 09. Објављивање резултата
29.10.2019. 01:32 Милан Милошевић измењено 09. Објављивање резултата
29.10.2019. 01:31 Милан Милошевић измењено 09. Објављивање резултата
29.10.2019. 01:30 Милан Милошевић измењено 09. Објављивање резултата
29.10.2019. 01:19 Милан Милошевић је направио/ла 09. Објављивање резултата
06.10.2019. 15:48 Милан Милошевић измењено 08. Презентације на мрежи
06.10.2019. 15:41 Милан Милошевић измењено 07. Креирање инфографика
06.10.2019. 15:39 Милан Милошевић измењено 8. Презентације на мрежи
06.10.2019. 15:33 Милан Милошевић је направио/ла 8. Презентације на мрежи
06.10.2019. 15:24 Милан Милошевић измењено 7. Креирање инфографика
06.10.2019. 14:55 Милан Милошевић је направио/ла 7. Креирање инфографика
27.09.2019. 15:31 Милан Милошевић измењено 06. Онлајн и офлајн програми за рад са графиком
27.09.2019. 15:26 Милан Милошевић измењено 06. Онлајн и офлајн програми за рад са графиком
27.09.2019. 14:25 Милан Милошевић измењено 06. Онлајн и офлајн програми за рад са графиком