I. ИКТ

Креирање налога на друштвеним мрежама и коришћење онлајн услуга
Креирање онлајн упитника и прикупљање података
Обрада података из онлајн упитника у програму за рад са табелама
Креирање блога/сајта за приказ резултата
Систематизација градива
Онлајн и офлајн програми за рад са графиком
Креирање инфографика
Презентације на мрежи
Објављивање резултата
Систематизација градива
Комуникација у онлајн окружењу
Заштита здравља
Правила понашања на Интернету
Спречавање електронског насиља
Ауторска права и симболи који представљају лиценцу
Систематизација градива
Први пројекат
Први пројекат
Први пројекат
Први пројекат
Увод у Џупајтер (Jupyter)
Записивање и приказивање низова података
Боје и приказивање низова података
Просек низа бројева
Проценти и секторски дијаграми
Табеларно представљени подаци
Рад са индексираним табелама
Учитавање табела из локалних датотека и из удаљених ресурса
Сортирање, филтрирање и фреквенцијска анализа
Џупајтер и Ексел
Други пројекат
Други пројекат
Други пројекат
Други пројекат