О предмету Информатика и рачунарство у 8. разреду

(1 час недељно, 34 часа годишње)

Циљ и задаци

Општи циљ наставе информатике и рачунарства јесте да се ученици оспособе за коришћење рачунара и стекну вештине у примени рачунара у свакодневном животу.
Остали циљеви и задаци наставе информатике и рачунарства су:
 • упознавање основних појмова из информатике и рачунарства;
 • развијање интересовања за примену рачунара у свакодневном животу и раду;
 • оспособљавање за рад на рачунару;
 • подстицање креативног рада на рачунару.

Оперативни задаци

 • упознавање ученика са применом рачунара у области табеларних прорачуна и изради графикона;
 • упознавање ученика са фазама израде проблемских задатака на рачунару;
 • упознавање ученика са основама језика за израду једноставних презентација на мрежи;
 • упознавање ученика са могућностима специјализованих програма за израду презентација на мрежи;
 • оспособљавање ученика за самосталну израду пројекта применом рачунарских технологија.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

ТАБЕЛАРНИ ПРОРАЧУНИ (10)

Радна свеска и радни лист. Унос података. Форматирање ћелија. Рад са формулама. Коришћење уграђених функција. Рад са графичким објектима. Израда графикона. Штампање.

ИЗБОРНИ МОДУЛИ (10)

Одабрана поглавља из Програмирања или Презентације на мрежи.

Програмирање
Поступци за решавање проблемских задатака. Решавање проблемских задатака.

Презентације на мрежи

Основни елементи језика ХТМЛ. Боја и слика за позадину. Рад са текстом. Рад са сликом. Хиперлинк. Рад са табелама. Специјализовани програми за израду веб страница.

ИЗРАДА САМОСТАЛНОГ ПРОЈЕКТА (14)

Избор теме. Израда плана рада на пројекту. Избор средстава за реализацију пројекта. Израда пројекта. Вредновање пројекта.

Литература за ученике:

 • Драган Маринчић, Драгољуб Васић, Миодраг Стојановић: Информатика и рачунарствоза 8 разред, Завод за издавање уџбеника Београд. 2010.
 • Драган Маринчић, Драгољуб Васић, Миодраг Стојановић: Информатика и рачунарство за 8 разред - вежбанка, Завод за издавање уџбеника Београд. 2010.

Додатни наставни садржаји:Comments