25-32. Израда пројекта

На сајту i8sp.oshrs.edu.rs може да се прати ток реализације пројекта за сваког ученика. За приступ је потребно да будете пријављени на налог на домену школе.
Comments