23-24. Избор средстава за реализацију пројекта

Главна средства која ћете користити за израду пројекта су услуге Гугла на домену школе:
  • Гугл Сајтови
  • Гугл Претраживање
  • Гугл Документи
  • Гугл Blogger
  • Гугл Обавештења
  • Гугл Календар
  • Гугл Групе
  • Гугл Фотографије
  • Гугл Књиге
  • Гугл Reader
У тексту који следи дата су основна упутства за коришћење ових услуга
Comments