21. Избор теме за самостални пројекат

Презентација

Самостални пројекат ученика 8. разреда: Избор теме


Увод

Имајући у виду да је пред вама завршни испит из предмета Српски језик и Математика, уважавајући стандарде за крај обавезног образовања, ваш задатак је да направите сајт у коме су обрађене теме усаглашене са вашом потребом да се добро припремите за завршни испит. Садржај ових тема вам је познат јер сте их у досадашњем школовању обрадили. Такође имате могућност да изаберете тему везане за израду сајта са презентацијом одељења или вашег омиљеног клуба чији сте члан или симпатизер али вам је тема везана за завршни испит значајнија јер треба да упишете жељену средњу школу..
За потребе пројекта дозвољено је и пожељно коришћење расположивих извора (уџбеници, збирке задатака, радне свеске, итд.) у електронској и штампаној форми. Пошто је ваш задатак да направите сајт који ће бити јавно доступан мораћете да уважавате и нека правила за презентовање тема широј јавности (превасходно водећи рачуна о ауторским правима). Да би вам олакшали рад биће вам дата иницијална збирка ресурса које можете (и требате) користити а приликом реализације пројекта биће вам потребно да демонстрирате своје вештине у коришћењу разних информатичких алата и сервиса. Такође се очекује да успоставите мрежу контаката међусобно да би сте учили једни од других и да би сте имали непосредне корисни када дође тренутак да полажете завршни испит.
Пошто ће вам само 25% задатака бити из збирки неопходно је добро познавање теоретских концепата и приступ разноликим садржајима који се налазе у уџбеницима које сте користили да би сте са успехом решили остале задатке. Такође је пожељно да оставите референце за додатна изучавања питања које сте обрадили. Производ вашег рада биће сајт који ћете користити као средство за припрему завршног испита и који ћете делити са вашим друговима. На крају пројекта биће дат списак линкова ка свим самосталним пројектима.
Ваше колеге које су прошле школске године полагали завршни испит постигли су добре резултате и ОШ "Херој Радмила Шишковић" је према резултатима на завршном испиту одржаном 2011. године најбоља у Подунавском округу. Сигурно је и израда самосталног пројекта из предмета Информатика и рачунарство допринела у одређеној мери томе.
Такође су предложене и две групе тема за оне који желе да израде сајт са презентацијом одељења или презентацијом клуба (спортског на пример) које захтевају додатни рад везан за прикупљање материјала и његову обраду (скенирање, израда спискова и друго).
Следећи гаџет са мапом ума приказује како је рад на самосталном пројекту осмишљен.

Embed gadget

Овај дијаграм можемо приказати и следећом сликом која је добијена на основу њега
Ваш сајт треба да садржи минимум следеће стране:
 • Прва (почетна) страна (Добродошлица, Циљ пројекта, Тематске целине)
 • Тема (Везана за завршни испит: Образовни стандард, Кључне речи, Дефиниције кључних појмова, Примери, Коришћени ресурси (у циљу поштовања ауторских права); Сајт одељења: Ученици, Наставници, Наставни предмети, Екскурзије, Одељенска заједница, Ваннаставне активности, Наши албуми са фотографијама; Сајт клуба: Основни подаци о клубу, Блог клуба, Историјат клуба, Где се налазимо, Савези и мреже клуба, Управа клуба, Чланови клуба, Активности клуба, Албуми са фотографијама, Корисни линкови, Контакт подаци)
 • Обавештења
 • Корисни линкови
 • Ресурси
 • Импресум

Мапа ума структуре самосталног пројекта је следећа а после ње је дата слика која то исто представља.

Embed gadget


Предложене теме

Теме за самостални пројекат су разврстане у групе. Уколико желите да радите самостални пројекат везан за завршни испит бирате две теме (два образовна стандарда) које требате да обрадите са осталим елементима. Уколико желите да радите презентацију одељења односно презентацију вашег клуба требате да изаберете 3-4 теме (секције) које ћете обрадити према специфичним захтевима који су наведени на страници односно страници.

Прва група тема је везана за српски језик
 • СЈ1. Вештина читања и разумевање прочитаног
 • СЈ2. Писано изражавање
 • СЈ3. Граматика, лексика, народни и књижевни језик
 • СЈ4. Књижевност
Друга група тема је везана за математику
 • М1. Бројеви и операције са њима
 • М2. Алгебра и функције
 • М3. Геометрија
 • М4. Мерење
 • М5. Обрада података
Остале групе тема су
 • ОТ1. Презентација одељења
 • ОТ2. Мој клуб

На сајту посвећенoм изради самосталног пројекта (који ће се користити и као модел вашег пројекта) наћићете додатне захтеве за сваку од наведених тема.

Потпуни списак тема по групама дат је на линку односно представљен је у оквиру следећег гаџета на овој страни. Да би сте видели садржај овог гаџета морате бити пријављени на домену школе.

2011/2012: Самостални пројекат: Списак тема

Начин рада

Пројекти се раде у паровима (групама) а само изузетно индивидуално (непаран број ученика у одељењу). Уколико радите у групама за свакога од вас ће се прецизирати задаци и целине на којима ћете радити.
Теме ћете пријављивати, после договора са наставником, попуњавањем обрасца који се налази на линку.
Бирате две теме, односно два образовна стандарда који су предмет провере знања на завршном испиту.
Списак тема је дат на линку.
Да би сте приступили упитнику списку тема морате бити пријављени својим налогом на домену школе. Препоручје се да се међусобно договорите око тема које ћете обрадити јер после избора теме и њеног прихватања од стране наставника нећете бити у могућности да је промените. Једну тему може да обрађује само један ученик. Редослед пријављивања је битан јер ко први изабере неку тему његова је.  

Због постојања четири одељења охрабрује се сарадња са ученицима из других одељења у смислу поделе посла. О договору са тимовима из других одељења у циљу поделе посла  морате благовремено да обавестите предметног наставника. Водите рачуна и о томе да ако је неку тему изабрао ученик из другог одељења онда је заузета и не можете је више бирати.
Такође је пожељно да консултујете предметне наставнике у вези ускостручних питања у вези артикулације поједних целина и примера којима се илуструје обрађено питање.

Обавезне компоненте пројекта

Обавезна компонента пројекта је учешће у блогу  посвећеном самосталном пројекту и учешћем на форуму пројекта.
Пројекат ћете реализовати коришћењем услуге Гугл Сајтови интегришући поједине услуге у ваш пројекат. У првој фази ваш сајт ћете делити само са ученицима из 8. разреда који похађају информатику и рачунарство, наставником информатике и рачунарства и са предметним наставницима.
Такође ћете морати да демонстрирате познавање програма за обраду текста, рад са графиком, израду презентација, коришћење сервиса електронске поште, претраживање на интернету и друго. За све наведено биће вам обезбеђена упутства, добићете подршку од наставника и путем учешћа на форуму (корисничка подршка).
По избору теме препоручујем да иницијално прикупите уџбенике, збирке задатака и друге наставне материјале које ћете користити. Пројекат можете радити и кући или у неком другом простору где имате приступ интернету (стан, градска библиотека, интернет клуб).
По окончању школске године, ако будете желели, сајт може да буде видљив свима на интернету.

Оцене на пројекту

На овом пројекту добићете три оцене
 • једну за припрему пројекта (план рада на пројекту, избор елемената за реализацију)
 • једну за успешност у техничкој реализацији постављених задатака (да ли су сви технички захтеви задовољени)
 • оцену на одбрани/презентацији пројекта када се врши и вредновање пројекта у целини

Задаци на данашњем часу

1. Изаберите члана свог тима
2. Изаберите теме на којима ћете радити. Пријавите тему попуњавањем упитника на линку.
Списак Већ пријављених тема можете погледати ако приступите табели на линку.
3. Отворите поруку у вашем поштанском сандучету коју вам је наставник послао и којом вас позива да се придружите блогу за израду самосталног пројекта и активирајте линк којим постајете коаутор блога (линк http://i8sp.blogspot.com/)

4. Придружите се форуму ученика осмог разреда који раде самостални пројекат https://groups.google.com/a/oshrs.edu.rs/group/i8sp/topics?hl=sr
5. Уредите профил на блогу тако да изгледа као на линку

6. Креирајте блог поруку са следећим садржајем (када сте на блогу притисните тастер НОВИ ПОСТ)

Изабрао сам тему <тачан назив теме>.
Сарадник на изради пројекта ми је <име и презиме друга са којим радите>
Пример поруке је следећи
Изабрао сам тему "СЈ2. Писано изражавање".
Сарадник на изради пројекта ми је Петар Петровић

Додатне напомене

На сајту i8sp.oshrs.edu.rs можете да приступите свим ресурсима за израду пројекта. Да би то било могуће морате да будете пријављени на свом налогу на домену школе.

Ресурси релевантни за завршни испит

Comments