20. Утврђивање градива

Питања за проверу знања

 1. Шта је HTML ?
 2. Шта је URL (Uniform Resource Locator) ?
 3. Шта су тагови?
 4. Наведите таг за почетак HTML документа?
 5. Наведите таг за почетак заглавља HTML документа?
 6. Наведите таг за означавање наслова HTML документа?
 7. Наведите таг за означавање садржаја HTML документа?
 8. Наведите тагове за означавање наслова у HTML документу?
 9. Наведите таг за означавање параграфа у HTML документу?
 10. Наведите таг за означавање преформатираног текста?
 11. Наведите таг за означавање наглашеног (болд) текста?
 12. Наведите таг за означавање закошеног (италик) текста?
 13. Наведите тагове за означавање листе у HTML документу?
 14. Наведите таг за означавање центрирање дела текста?
 15. Наведите таг за означавање хоризонталне линије у HTML дкументу?
 16. Како се означава коментар у HTML документу?
 17. Како се означава боја и позадина у HTML документу?
 18. Како се подешавају фонтови у HTML документу?
 19. Како се врши линковање у HTML ка другим документима на интернету?
 20. Шта је апсолутно а шта релативно адресирање/линковање у HTML документу?
 21. Који се таг користи за опис табеле у HTML документу?
 22. Наведите карактеристике веб едитора?
 23. Наведите критеријуме за вредновање веб стране?

Вежба

Представите наставнику сајт који сте направили коришћењем услуге Гугл сајтови (видети). Покажите наставнику попуњен упитник којим сте га обавестили да сте урадили вежбу.

Comments