15. Утврђивање градива

1. вежба

Написати два HTML документа са следећим бојама позадине:
  • аквамарин (aqua)
  • лила (fuchia)
На документу мора да стоји ваше име и презиме као аутора документа.
Позовите наставника

2. вежба

Написати HTML документ у коме ће позадина бити центрирана слика Николе Тесле. Слику нађите на интернету.
На документу мора да стоји ваше име и презиме као аутора документа.
Позовите наставника.

3. вежба

Написати HTML документ у коме ћете навести 6 имена и презимена ваших другова али тако да њихова величина буде различита коришћењем тагова <h1> до <h6>. Имена треба да буду написана наглашеним (болд) словима а презимена закошеним (италик) словима.
Документ треба да буде написан ћириличним писмом односно на почетку користите таг
<html lang="sr">
На документу мора да стоји ваше име и презиме као аутора документа.
Позовите наставника
Comments