11. лекција: 1. вежба

Вежба

Отворите програм Notepad (Start->Accessories->Notepad)
У њему унесите следећи код

HTML код

<html>
<head>
<title>Мој први ХТМЛ документ</title>
</head>
<body>
Овде се налази садржај вашег документа: текст, слике, графика, итд.

<br>
<p> h тагови
<h1>Ово је наслов са h1 тагом</h1>
<h2>Ово је наслов са h2 тагом</h2>
<h3>Ово је наслов са h3 тагом</h3>
<h4>Ово је наслов са h4 тагом</h4>
<h5>Ово је наслов са h5 тагом</h5>
<h6>Ово је наслов са h6 тагом</h6>

<br>
<p> Преформатирани текст
<pre>Ово је

 

               један пример

               преформатираног

        текста</pre>

<br>
<p> Тагови за болд и закошење
Ово је  <b>болдовано (наглашено, истакнуто)</b>
Ово је <i>закошено (italic)</i>

<br>
<p> Логички тагови
Ово је <strong>јако истакнуто/наглашено</strong>
Ово је <em>истакнуто</em>

<br>
<p> Листа без редних бројева (списак)
<ul>
<li> линија 1
<li> линија 2
<li> линија 3
</ul>

<br>
<p> Листе са редним бројевима
<ol>
<li> линија 1
<li> линија 2
<li> линија 3
</ol>

<br>
<p> Дефиниционе листе
<dl>
<dt> Ово је један појам
<dd> Ово је његова дефиниција
<dd> Ово је друга дефиниција
<dt> Ово је други појам
<dd> Ово је његова дефиниција
</dl>

<br>
<p> Угњеждене листе
<ul>
<li> податак 1
<ul>
<li> угњежден податак 1
<li> угњежден податак 2
</ul>
<li> податак 2
<ul>
<li> угњежден податак 1
<li> угњежден податак 2
</ul>
<li> податак 3
<ul>
<li> угњежден податак 1
<li> угњежден податак 2
</ul>
</ul>

<br>
<p> Блок навођења (цитата)
<blockquote>Текст који се жели цитирати </blockquote>


<br>
<p> Центрирање
<center>Ова реченица је центрирана</center>

<br>
<p> Хоризонтална линија

<hr>

<br>
<p> Адреса
<address>
Увод у ХТМЛ <br>
Аутор:Милан Милошевић <br>
Адреса епоште:milanmilosevic@oshrs.edu.rs
</address>

<br>
<p> Коментар
<!-----Ово је коментар који се неће појавити у претраживачу----->
<br>
<p> Прецртавање
<strike>Ово је текст који ће бити прецртан</strike>
</body>
</html>


  • Замените текст у адресном тагу својим именом и презименом и својом е-маил адресом.
  • Сачувајте на диск рачунара фајл под својим именом и презименом користећи енглеску латиницу без размака са екстензијом  html. Пример је доброг назива је
Милан Милошевић-11-1.html
  • Отворите у свом броузеру ову датотеку.
  • Снимите екран приказа у броузеру са делом у коме се појављује адреса аутора
  • Уколико вам је задатак достављен преко Гугл учионице онда снимак екрана и фајл у html формату и снимак екрана доставите као одговор
  • Уколико вам је задатак дат на часу без коришћења Гугл учионице онда позовите наставника
Comments