II Изборни модул А) Програмирање

11

Слогови (или класе, зависно од програмског језика)

12

Потпрограми

13

Низови 

14

Напредне операције са низовима

15

Напредне операције са низовима

16

Утврђивање градива

17

Програмирање у графичком окружењу

18

Утврђивање градива

19

Фазе израде проблемских задатака

20

Фазе израде проблемских задатака

Comments