6. Коришћење уграђених функција.

viii-tabele-06


О функцијама

Функције су унапред дефинисане формуле које врше рачунања помоћу одређених вредности, које зовемо аргументи, у неком тачно задатом редослиједу или структури. Помоћу функција могу се реализовати једноставни или сложени прорачуни.

Структура функције

Структура функције почиње знаком једнакости (=), после којег следи њен назив, прва заграда, аргументи функције одвојени зарезом и посљедња заграда.

Назив функције. Да бисте добили попис доступних функција, притисните ћелију, а затим притисните тастере SHIFT+F3.

Аргументи могу бити бројеви, текст, логичке вредности, на пример  TRUE или FALSE, поља (поље: Користи се за изградњу једне формуле која ствара вишеструке резултате или ради над групом аргумената који су поређани у редовима и колонама. Распон поља дели заједничку формулу; поље константи група је константа коришћена као аргумент.), вредности грешака, на пример  #N/D или адресе ћелија (адреса ћелије: Скуп координата које су придружене ћелији радног листа. Нпр. адреса ћелије која се појављује на пресеку  колоне B и реда 3 јест B3.). Постављени аргумент мора бити прихватљива вредност за тај аргумент. Аргументи могу бити и константе (константа: Вредност која се не израчунава, па се зато и не мења. На пример, број 210 и текст "Квартални приходи" константе су. Израз или вредност која је резултат израза нису константе.), формуле или остале функције.

Опис алата за аргумент. Опис алата са синтаксом и аргументима појавит ће се док уписујете функцију. Нпр. упишите =ROUND( и појавће се опис алата. Описи алата појавће се само за уграђене функције.

Унос формула

Кад направите формулу која садржи неку функцију, појавит ће се дијалошки оквир Уметање функције који ће вам помоћи при уносу функције радног листа. Током уноса функције у формулу, дијалошки оквир Уметање функције приказаће назив функције, сваки од њених аргумената, опис функције и сваког аргумента, тренутни резултат функције и тренутни резултат цијеле формуле.

Угњежђене функције

У појединим случајевима можда ћете требати користити функцију као један од аргумената (аргумент: Вредности које функција користи за извршавање поступака или израчунавања. Врста аргумента функције карактеристична је за поједине функције. Најчешћи аргументи који се користе у функцијама укључују бројеве, текст, референце ћелија и називе.) неке друге функције.

Ваљане повратне вредности      Кад се угњежђена функција користи као аргумент, мора вратити исту врсту вриједности коју користи аргумент. На примјер, ако аргумент враћа вредност TRUE или FALSE, тада угњежђена функција мора вратити TRUE или FALSE. Ако то не учини, Microsoft Excel приказује #VRED! вредност грешке.

Ограничења нивоа  угњежђења      Формула може садржавати до седам разина угњежђених функција. Кад се Функција Б користи као аргумент Функције А, Функција Б је функција друге разине.

Функције према категоријама

 • Функције Базе података
 • Функције - Датум и време
 • Спољње функције
 • Инжењерске (Техничке ) функције
 • Финансијске функције
 • Информацијске функције
 • Логичке функције
 • Функције за претраживање и референце
 • Математичке и тригонометријске функције
 • Статистичке функције
 • Текстуалне функције
Више на линку

Основне функције за сабирање, просек, минимум и максимум

 • AVERAGE функција даје просек (аритметичку средину) аргумената
 • SUM  функција сабира све бројеве из опсега ћелија.
 • MIN функција даје најмањи број из скупа вредности.
 • MAX функција даје највећу вредност из скупа вредности.

Comments