5.Утврђивање градива

Вежба бр. 1

 • У програму MS Excel 2003 направити 3 радна листа. Први радни лист именујте са Списак ученика, други именујте са Оцене а трећи Ранг листа .
 • Сачувајте фајл под вашим именом на Desktopу рачунара
 • У првом радном листу унети табелу са следећим заглављем Редни број, Име, Презиме и унесите имена и презимена 3 своја друга/другарице
 • Форматирајте ћелије тако да ова табела изгледа као на слици
 • Овако формирану табелу прекопирајте у радни лист Оцене који ћете допунити колонама за оцене из Математике, Српског језика и Физике а на крају додајте и колону за Просечна оцена
 • Попуните ћелије у колонама за оцене из предмета оценом од 1 до 5 а у колони Просечна оцена унесите формулу за израчунавање средње вредности. Ову табелу форматирајте да изгледа као на слици
 • Сачувајте фајл и позовите наставника

Вежба бр. 2

 • У програму MS Excel 2003 направити 4 радна листа. Први радни лист именујте са Чланови, други именујте са Управни одбор, трећи Плаћена чланарина а четврти Буџет.
 • Сачувајте фајл под вашим именом на Desktop-у рачунара
 • У првом радном листу (Чланови)унети табелу са следећим заглављем Редни број, Име, Презиме и унесите имена и презимена 3 своја друга/другарице
 • Форматирајте ћелије тако да ова табела изгледа као на слици
 • Овако формирану табелу прекопирајте у радни лист Плаћена чланарина који ћете допунити колонама за за годину у којој је плаћена чланарина а на крају додајте и колону за Укупно
 • Попуните ћелије у колонама за плаћену чланарину по годинама. У колони за Укупно унесите формулу за израчунавање збира плаћене чланарине. Ову табелу форматирајте да изгледа као на слици
 • Сачувајте фајл и позовите наставника

Вежба бр. 3

 • Преузмите фајл са адресе.
 • Попуните поља у радним листовима како је наведено у првом реду сваког радног листа

Снимак радних листова је следећи

Радни лист "Унос простих формула"

Радни лист "Трошкови журке"


Вежба бр. 4

 • Преузмите фајл са адресе.
 • Попуните поља у радним листовима како је наведено у првом реду сваког радног листа

Снимак радних листова је следећи

Радни лист "Просте формуле"


Радни лист "Калкулација"


Ĉ
Милан Милошевић,
22. 10. 2013. 00:25
Ĉ
Милан Милошевић,
29. 10. 2013. 02:16
Comments